Nieuws archief

Hier vind u nieuws items die niet meer actueel  zijn, maar wellicht wel interessant genoeg om te bewaren.

Bewonersenquête
06-03-2022 - Nieuws

Zoals je weet, spreekt de wijkraad van Sportpark I - II namens alle wijkbewoners met de gemeente. In ons driejarig bestaan hebben wij die rol goed ontwikkeld. Om ons werk goed te blijven doen, hebben wij van jullie informatie nodig! Welke onderwerpen en thema’s die in de wijk spelen (of moeten spelen) vinden jullie belangrijk?

Ga naar: Bewonersenquête

Lees meer...
Uw mening telt: ‘betaald parkeren’ Sportpark I ?
05-05-2021 - Nieuws
Inzake werkgroep Parkeren & Verkeersveiligheid

Zoals aangegeven in Sportpark Post #3, lijkt de parkeersituatie in onze wijk te verslechteren. Vanaf 1 december 2020 geldt in de wijk Zandberg een betaalregime, met parkeervergunningen voor bewoners. Sinds die datum is de parkeerdruk aan de grenzen van onze wijk toegenomen en ontvangen wij tientallen meldingen van bewoners daarover.

Lees meer... Lees meer van de werkgroep
'Groene herinrichting Lovensdijkstraat' Oproep aan bewoners: reageer!
02-04-2021 - Nieuws

De gemeente heeft het plan om in het najaar van 2022 de onverharde groenstrook
langs de Lovensdijkstraat opnieuw in te richten als parkzone met ruimte voor recreatie, water en (stads-)natuur.
Deze onverharde strook is al vele jaren in gebruik als (gratis) parkeerplek; bij herinrichting komt vrij parkeren te vervallen.

Lees meer...
Betaald parkeren in de wijk Zandberg
29-11-2020 - Nieuws

De kogel lijkt nu echt door de kerk. Per 1 dec. wordt het betaald parkeren ingevoerd in de wijk Zandberg.
Zoals eerder gecommuniceerd op deze website en in Sportpark Post hebben wij eind maart 2021 een eerste evaluatie gepland, of het vergunningenstelsel bij onze buren effect heeft op de parkeerdruk in onze wijk. 

 

Lees meer...
Visie van platform Wilhelminapark
05-10-2020 - Nieuws
Inzake werkgroep Platform Wilhelminapark

Bijgaand treft u de visie van het platform Wilhelminapark aan. Deze visie is op 20 september 2020 in het kader van het 125 jarig bestaan van ons Wilhelminapark aangeboden aan de wethouder van o.a. Leefbaarheid: Greetje Bos . De visie is tot stand gekomen in samenspraak met de wijkraden en een aantal bewoners van Sportpark 1 en 2 en Zandberg.

Lees meer... Lees meer van de werkgroep
Herinrichting straat Wilhelminapark en Vijverstraat
20-08-2020 - Nieuws

Bron: PlanBreda

Er is een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de straat  Wilhelminapark en de Vijverstraat. Reageren kan tot en met 28 augustus.

 

Lees meer...
Cybercrime en meer.. - Buurtpreventie nieuwsbrief juli '20
17-07-2020 - Email inkomend
Inzake werkgroep Veilige woonomgeving

Een nieuwe maand, een nieuwe nieuwsbrief

Na veel positieve reacties is het tijd voor een nieuwe editie van de nieuwsbrief van Buurtpreventie Breda!
We houden jullie graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen, maar horen ook graag van jullie!

Lees meer... Lees meer van de werkgroep
Gewoon mensen die mensen willen helpen
17-03-2020 - Nieuws

Beste Sportparkbewoners,

Na de aankondiging van het pakket corona maatregelen zondag, hebben wij ons als wijkraad afgevraagd wat onze rol zou kunnen zijn in deze uitdagende tijd. Meteen ontstonden er ideeën om een verbindende rol te vertolken tussen hulpbehoevende, oudere/alleenstaande bewoners die staan te springen om hulp enerzijds...

Lees meer...
Geef input! Omgevingsvisie Breda - enquête Mobiliteitsvisie
20-02-2020 - Email inkomend

De Gemeente Breda werkt aan een nieuwe Mobiliteitsvisie. Deze gaat straks onderdeel uitmaken van de Omgevingsvisie. In de Mobiliteitsvisie staat hoe Breda nu en in de toekomst werkt aan een goede bereikbaarheid van de stad en haar dorpen. Geef uw input en vul de enquete in!

Lees meer...
Digitale Meterkastkaart & BuurtApp webpagina's
10-09-2019 - Nieuws
Inzake werkgroep Veilige woonomgeving

Tijdens de bewonersbijeenkomst van 20 maart, presenteerde de werkgroep "Veilige woonomgeving" de vele mogelijkheden die door de overheid geboden worden om onveilige situaties te melden, en te voorkomen. Vanwege de grote interesse in dit onderwerp, en in de BuurtApp initiatieven in de wijk, hebben we deze informatie toegevoegd aan de website...

Lees meer... Lees meer van de werkgroep
Definitieve conclusies/visie werkgroep 'Parkeren & Verkeersveiligheid'
02-08-2019 - Nieuws
Inzake werkgroep Parkeren & Verkeersveiligheid

Na maanden van intensief en diepgaand onderzoek is de werkgroep 'Parkeren & Verkeersveiligheid' dan eindelijk gekomen met haar visie op het plan om ook in Sportpark betaald parkeren in te voeren. Het komt erop neer dat er in Sportpark onvoldoende draagvlak is om zomaar een vergunningenstelsel in te voeren.

Lees meer... Lees meer van de werkgroep
Succesvolle bewonersbijeenkomst Sportpark I en II
26-04-2019 - Nieuws
Op 20 maart presenteerde de wijkraad de stand van zaken van drie thema's: parkeren en verkeersveiligheid, groen en recreatie en veilige woonomgeving. De bijeenkomst was druk bezocht en is positief ontvangen. De wijkraad (en nu ook het wijkplatform) kan terugkijken op een succesvolle bewonersavond.
Lees meer...
Presentatie studenten onderzoek behoeften wijk op het gebied van groen en recreatie
03-01-2019 - Nieuws
Inzake werkgroep Groen & recreatie

Op 30 januari om 19.30 uur zullen de BUAS studenten hun bevindingen presenteren n.a.v. hun onderzoek naar de behoeften op het gebied van groen en recreatie in de wijk Sportpark. De bijeenkomst vindt plaats op het stadskantoor aan de Claudius Prinsenlaan 10, ruimte A0.30.

Lees meer... Lees meer van de werkgroep
Evaluatie Lepeltje-Lepeltje 10 oktober
15-10-2018 - Nieuws

Op 10 oktober vond de evaluatie van Lepeltje-Lepeltje plaats. De opkomst vanuit de wijk zelf was niet enorm. Desalniettemin heeft er een goed gesprek plaatsgevonden met de bewoners, de Wijkraad en de betrokken afdelingen vanuit de gemeente als het aankomt op evenementen in de wijk Sportpark.

Lees meer...
Nieuws van wijkraad Sportpark I en II
08-10-2018 - Nieuws
Lees de digitale versie van de nieuwsbrief die in september verspreid is (huis aan huis) en via de mailinglijst van de wijkraad.

"Na de bijeenkomst in het OLV in februari dit jaar, is de Wijkraad van start gegaan. Graag informeren wij jullie over wat er allemaal is gebeurd en wat er op stapel staat"
Lees meer...
Wijkraad tekent convenant wijk-en dorpsraden in de gemeente Breda en het Uitvoeringsakkoord
21-09-2018 - Nieuws
Op 20 september was de wijkraad te gast bij buurthuis Toma voor het ondertekenen van het convenant wijk-en dorpsraden. Verder werd het uitvoeringsakkoord 2019-2022 voor de wijk-en dorpsraden getekend door alle wijk-en dorpsraden en wethouder Miriam Haagh. Tijdens de formaliteiten werden de deelnemers goed verzorgd met een "Moluks" buffet.
Lees meer...