Wijkplatform

Eerdere initiatieven in onze wijk

 

Als u een idee heeft waardoor het in onze wijk Sportpark nog prettiger wordt om te wonen, leven en recreëren kunt u dit voorleggen aan het wijkplatform.

Een wijkplatform bestaat uit verschillende partijen: bewoners, wijkprofessionals, ondernemers, gemeente en deelnemers vanuit het onderwijs. In de wijk Sportpark heeft de Wijkraad de rol van het wijkplatform. Samen wordt bekeken wat u nodig heeft om uw idee uit te voeren.

Hoe werkt het

  • Een idee brengt u in door contact op te nemen met de sociaal wijkbeheerder
  • Het wijkplatform nodigt u uit voor een gesprek om het idee toe te lichten en aan te geven wat u nodig heeft.
  • Het wijkplatform kijkt of het idee past in de wijk en welke ondersteuning mogelijk is.
  • Het wijkplatform geeft advies, bijvoorbeeld over het samenwerken met andere wijkinitiatieven, de inzet van professionele organisaties of studenten.
  • Het wijkplatform geeft advies over het vinden van financiering zoals crowdfunding, sponsoring en of u in aanmerking komt voor een financiële bijdrage van de gemeente.
  • De aanvraag voor een financiële bijdrage van de gemeente wordt samen met de sociaal wijkbeheerder ingediend.
  • Het wijkplatform volgt de uitvoering van het idee en geeft aan welke acties genomen kunnen worden om het idee nog beter te maken.
  • Info Overheid.nl - Officiële publicaties

i