Dagelijks bestuur

De Wijkraad Sportpark I-II heeft een dagelijks bestuur, bestaande uit: een voorzitter, secretaris en penningmeester en algemene leden. Daarnaast wordt het bestuur gesteund door een aantal werkgroepen die zich bezig houden met actuele onderwerpen. Deze kun je terugvinden onder de werkgroepen die binnen Sportpark I-II actief zijn en/of zullen worden.

Bestuursleden

Voorzitter
Suzanne van Reedt Dortland
Suzanne van Reedt Dortland

Mijn naam is Suzanne van Reedt Dortland en ik woon al geruime tijd in onze wijk Sportpark I, samen met mijn man en twee zoontjes. Binnen de wijkraad heb ik de voorzittersrol op mij genomen.

Ik wil op deze wijze graag een bijdrage leveren aan het nog mooier en veiliger maken van onze wijk. De wijkraad kan helpen bij het faciliteren van initiatieven vanuit de wijk en door als overlegpartner richting de gemeente op te treden bij onderwerpen die onze wijk raken.

 

Sinds 01-01-2018
Participeert in de werkgroep :None
Penningmeester
Hans Pécasse
Hans Pécasse

Mijn naam is Hans Pécasse. Ik heb het genoegen al meer dan 25 jaar in onze heerlijke wijk Sportpark I te wonen, met mijn vrouw en drie dochters.

Ik heb het altijd al leuk gevonden actieve bijdrage te leveren aan een prettig leefbare wijk en dan specifiek voor het Tennisplein met diverse activiteiten w.o. Tennisplein CulinAir. Via de wijkraad hoop ik die inzet breder in te zetten voor onze wijk Sportpark I-II. Binnen de Wijkraad ben ik penningmeester en heb ik zitting in de werkgroep 'Parkeren & Verkeersveiligheid'. 

Sinds 01-01-2018
Participeert in de werkgroep :Parkeren & Verkeersveiligheid
Bestuurslid Wijkraad
Geertje Nijhoving
Geertje Nijhoving

Mijn naam is Geertje Nijhoving en ik woon al  bijna 25 jaar in deze prachtige wijk.  Ik ben 66 jaar , ben werkzaam geweest binnen het onderwijs w.o. de pabo in Dordrecht en ben net met pensioen. Ik woon in de Piet Avontuurstraat met mijn man. We  hebben twee zonen, die op het OLV lyceum hebben gezeten en elders wonen.

Ik wil me inzetten voor deze wijk omdat ik het belangrijk vind dat er meer verbinding ontstaat en ook dat we er met z’n allen voor kunnen zorgen dat het een groene, schone wijk blijft.

Ik zit in de werkgroep groen en recratie.

Sinds 01-01-2018
Participeert in de werkgroep :Groen & recreatie
Secretaris
Luc America
Luc America

Mijn naam is Luc America. Ik woon met mijn vrouw alweer zo’n 5 jaar in deze prettige wijk.
Lid zijn van de wijkraad opent de mogelijkheid om actief mee te denken over de toekomst van deze mooie wijk.
Een bijdrage die ik graag wil leveren, zowel in algemene zin als voor specifieke onderwerpen.
Binnen de wijkraad ben ik secretaris en heb ik zitting in de werkgroepen ‘Veilige woonomgeving’ en ‘Project herinrichting Gen. Maczekstraat

Sinds 09-10-2018
Participeert in de werkgroep :Veilige woonomgeving
Bestuurslid Wijkraad
Walter Roovers
Walter Roovers

Mijn naam is Walter Roovers (Breda, 1963). Sinds 1993 wonen wij in de Achillesstaart gelegen in Sportpark II. Onze drie geliefde kinderen zijn opgegroeid in de kindvriendelijke wijk aan de centrumrand. Zij hebben zich altijd veilig vermaakt op straat en speelplekken. Aan potentiële vriendjes en vriendinnetjes geen gebrek.

Door mij in te zetten voor de wijkraad wil ik bijdragen aan een populaire leefbare wijk voor iedereen via allerlei mooie initiatieven en projecten die daarbij helpen. Een wijk met eigenheid, kenmerkende jaren 30-details, waar je je veilig voelt, waar je jezelf kunt zijn en waar wij elkaar ontmoeten privé en in het groen. Om de wijk klaar voor de toekomst te maken, zal ik mij richten met de werkgroep ‘groen en speelvoorzieningen’ op het ‘omhulsel’ van de fijne, lommerrijke leefomgeving: openbaar groen, straatbeeld en speelplekken voor jong en oud.

Sinds 09-05-2021
Participeert in de werkgroep :Groen & recreatie
Bestuurslid Wijkraad
Leanne Digne
Leanne Digne

Mijn naam is Leanne Digne. Ik woon met mijn man en drie jonge dochters ruim acht jaar in Sportpark II. In de straat waar de bloesem in het voorjaar de gehele straat een mooie wit-roze glans geeft, namelijk de Sikkelstraat.

Het is een hele fijne wijk om te wonen en toen ik de oproep las in de Sportpark Post voor nieuwe leden van de wijkraad (en het liefst vanuit Sportpark II) werd ik direct enthousiast. Ik wil op deze wijze graag een bijdrage leveren aan onze wijk en me vooral willen inzetten voor de toekomst van de wijk, namelijk de kinderen. Daarom ben ik toegetreden tot de werkgroep ‘Speelvoorzieningen & Groen’.

Nieuwe ideeën en initiatieven van zowel volwassenen als kinderen hoor ik graag. Stuur me een mailtje of spreek me aan in de wijk, ik werk graag met jullie samen aan een mooie en fijne wijk om in te wonen!

Sinds 09-05-2021
i